znak a prapor obce

Prapor a znak obce


Zdůvodnění: Obecní pečet nevznikla, používala se pečet obce Pikárec. Návrh znaku vychází z obecního razítka. Barvy a výklad byly doplněny či upraveny tak, aby znak hovořil o velkém počtu (třináct) rybníků na zdejším katastru, z nichž dva, podobně jako zdejší samota, nesou jméno Tis. Pryskyřníky odpovídají vodnímu ladění motivu, rostou na vlhkých lukách zejména v blízkosti vod. Také kačena je obvyklým ptákem našich rybníku.


Znak: V modrém štítě na stríbrné vlnité pudě zelený tis se zlatým kmenem, provázený dvěma pryskyřníky se zeleným stonkem a zlatým květem. Nad tisem zlatá kačena, letící vpravo.

Prapor: List je rozdělen kosmou čárou na dva trojúhelníky, žerdový modrý a vlající bílý. Z dolního rohu a horního cípu vybíhá vždy třetina šikmého pruhu opačných barev, o šířce rovné jedné třetine šírky listu. Poměr šířky ku délce listu je 2 : 3.