Průběh soutěže obec roku

Stříbrný Pikárec v soutěži Vesnice roku 2008

V pondělí 15. září 2008 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR probíhalo slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže Vesnice roku 2008. Obec Pikárec, jako vítěz za kraj Vysočina, dosáhl v celostátním klání vynikajícího druhého místa. Tomuto vyhlášení předcházelo celostátní kolo vítězných obcí všech krajů a průběh vedoucí ke stříbrné metě zaslouží připomenout.

Prvních sedm zářijových dní cestuje 12-členná komise po všech krajích ČR, přičemž denně hodnotí dvě obce a Pikárec byl pátou v pořadí.Říká se, že „konec dobrý-všechno dobré“ proto počáteční faux paus působí spíše úsměvně. Komisariát v naleštěném mikrobuse přijíždí před Obecní úřad a řidič náhle na zameteném parkovišti prudce vyhýbá hromadě koňských koblížků a ještě málem porazí člena obce, který utíká s lopatou odstranit čerstvou nadílku, jež tu zanechali nazdobené koňské kočáry. Bobrůvanka s místním kapelníkem zachovala klid a uvítací tuš vystřídaly „Čtyři páry bílejch koní“.

Úvod na výletišti „Pod skalou“ s čarodějnicí na skále

Po uvítání chlebem, solí a slivovičkou v podání krojované mládeže se členové komise seznámí s dětským i obecním zastupitelstvem, kdy středem pozornosti je zastupitelka s nejmladším pikáreckým občánkem v náručí. V přírodním areálu se zajištěným občerstvením od osvědčených žen, začíná přehled kulturních událostí, které se v obci během roku uskuteční. Proto úvod patří dětské  zpívané ukázce tříkrálové sbírky. Zatímco nahoře na skále chystají mladíci dubnové pálení čarodějnice, na podiu se prezentují Pikardi. Školní mládež exceluje na parketu a připojující se místní krasavice strhnou k tanci i členy komise.

Horní konec ožil maškarou a velikonocemi

Zimní tradiční ostatky-maškaru připomene letošní nejúspěšnější maska a tou je skupina mravenců stavící své hnízdo. Již historickou pikáreckou scénku předvádějí holiči. A místní občané si v průvodu při neobvyklém teplém počasí zakřičeli naopak obvyklé „Čí só vostatke ? – Naše. Čí só dluhe ? – Starostove“. A trochu se liší i občerstvení, kdy tradiční masopustní koblihy, talíře masa s vypálenými švestkami tentokrát doplní i košík čerstvých švestek.

A to již vychází z uličky průvod dětí s řehtačkami a představují velikonoční drkání v obci. Další velikonoční zvyk předvádí již zkušení ženáči a tak jejich mrskačkám neunikla žádná členka komise.

Starosta seznamuje s technikou na údržbu zeleně, kapličkou a vzápětí již mladící přinášejí a staví májku. Rychle se v čase přenesou do července a provedou též slavnostní pouťové kácení máje s hudebním doprovodem místních kapelníků. Májku tentokrát nikdo nevyhraje, jelikož ji pohotoví mravenci seberou ke stavění dalšího hnízda. Ještě před začátkem části Dolní konec představuje starosta parkové úpravy okolo požární nádrže.

Boj o Koláčovou cenu

Na novém povrchu silnice se vyjímají další voňavé „vzkazy“ od statných koňů a jejich kočáry se nám vzápětí představí jízdou před pěknými informačními vývěskami, které komisaře také zaujaly. Cestou na ulici Vejpustek prohlížejí členové komise profesionálně upravený park ve středu Dolního konce. Již na Vejpustku si pobaveně čtou blednoucí nápisy, které mládež píše v noci po pálení čarodějnic. Vzápětí již čeká hosty několikátá „čerpací stanice“, kde je především oslní domácí koláčky, které budou určitě patřit k favoritům vedlejší soutěže za kterou se uděluje tzv. „Koláčová cena“.

Pohádkový les s vodní studánkou a provdání vodnice

Díky občerstvení vydržíme až na konec obce k seznámení s dětským hřištěm. Jedna členka komise využívá starostovu nabídku na pohoupání, a ostatní v dobré naládě okusily rychlost pikárecké skluzavky, kdy se jejich ctěná pozadí opakovaně seznámila s pískem pod skluzavkou. Pány více zajímá sousední víceúčelové hřiště, kde mladíci oděni v nových dresech v pikáreckých barvách a na prsou s obecním znakem hrají florbal. Směrová tabule dovede průvod do lesa a zde nám Potulné divadlo se svými večerníčky připomene největší pikáreckou kulturní akci jíž je každoročně ženami pořádaný Pohádkový les. U lesní studánky komise po předchozích zkušenostech dlouho nechce uvěřit, že z trubky teče pouze kojenecká voda. I další zastávka je u vody, ale zde již rybáři mají i jiné občerstvení. Na lovení obecního rybníka dohlíží přísný vodník-vlastně šarmantní vodnice a tak dochází k dohodě starostů ke sňatku s vodníkem z vítězné obce minulého roku, jejíž starosta je členem celostátní komise. Rybáři se pochlubí se čtyřkilogramovými kapry.

U svatební slavobrány a od vánočního stromu k hasičům

Od ujednané svatby vodníků přicházíme k ukázce skutečné svatby, kde dva již zmíněné kočáry tažené koňmi dovezou svatebčany a pro půvabnou nevěstu s ženichem připraví mládež tradiční navlékání do chomoutu a odhalení ženichových hříchů z mládí. I na krásné slunečné počasí se dá žehrat a to hned v následující ukázce v parku, kde se představí děti při tradičním rozsvěcování vánočního stromu. Jeden z členů poroty popíchnul starostu pro absenci sněhu, ale ten kontroval “S ohledem na autenticitu s předchozími vánocemi jsme pro věrohodnost ani dnes sníh nezajišťovali“. Po cestě ke kulturnímu domu zaujme upravená stará fasáda s letopočtem 1879. Již před obecním úřadem představí místní kapelník svou Bobrůvanku a pikárečtí opět dokazují nadání pro tanec a zpěv společně s dechovkou. U nové budovy hasičky předvede dorost úspěšný útok. S technikou a budovou včetně všech úspěchů v soutěžích již naopak  seznámí místní hasičská generalita.

Kultura v kulturním domě

 

Ještě před vstupem představí zdejší myslivci svou činnost a tradiční lednový Myslivecký ples, na který členy komise pozve sám nestor -účastník všech pořádaných plesů bývalý emeritní starosta obce. Vevnitř nás uvítá a doprovází již třetí pikárecká kapela  PIKARDI – KIDS. Po zasednutí v sále se místním občanům osobně představí každý člen komise s kratším pochvalným hodnocením. Svou vypovídající hodnotu má i krátký proslov zástupce prezidentské kanceláře: „Konstatuji, že pikárecká pohostinnost je opravdu náročná…“. Pro uvolnění následuje divadelní představení mladých ochotníků ve vlastní pohádce o napravených princeznách, ukončené nadšeným potleskem. Úspěch sklízí i dvojice v další scénce a to z filmu Vesničko má středisková. Místní Doktor Hrušínský vyšetřuje filmového Jiřího Líra a po závěrečném :

„Tak víš kam jeď … jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš do čeho jdeš“ propukne sál v bouřlivý smích.

 

Závěr

Závěrem se členové komise seznamují s obecním úřadem, vlajkou a znakem a zřejmě již ani neregistrují bezpočet diplomů, medailí a dalších vyznamenání, které zdobí prostory obecních místností. Ale velmi je zaujaly digitální nosiče všech nafilmovaných akcí pořádaných v obci od roku 1998 a též ostatky z roku 1976. O tom, co bude vypovídá  kalendář pro rok 2009 s uvedením všech akcí. Po obědě přichází rozloučení a odjíždějí k hodnocení šesté obce, jíž je obec Vísky v okrese Blansko, vítěz Jihomoravského kraje. V této chvíli začíná místním občanům zasloužené společné posezení a krásný slunečný podvečer jim budiž odměnou za obětavost a nadšení, které je jejich hlavní devizou v soutěži. Na přípravu i samotné akce v průběhu roku místním padne nemalá část dovolené a tak příkladná soudržnost všech generací obce neunikne ani hodnotící komisi.

Více než finanční odměna za druhé místo v ČR bude místní hřát celostátní zviditelnění Pikárce a rovněž toto umístění dále posilní Pikárecké sebevědomí a patriotismus. Mladá nadějná generace je příslibem, že Pikárec neusne na vavřínech, ale posilní ho to k dalším metám.